Lund

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: 

Lunds kommun
Valnämnden
Box 41
221 00 LundTillgång till bil
Beskriv gärna dig själv
Har du tidigare erfarenhet av valarbete?
Förtidsröstning
Är du intresserad av att jobba i förtidsröstningen? Då ska du kunna jobba heltid perioden 24:e augusti till 11:e september.
Språk
Vilket språk talar du?
GDPR