Lund

Välkommen till valnämnden i Lunds kommun

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för att genomföra folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden är ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Tjänstgöra som valförrättare i Lunds kommun

På valdagen i vallokalen tjänstgör fyra valförrättare, två längdförare samt en ordförande och en vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som valförrättare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla valförrättare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya valförrättare som de som arbetat i tidigare val. 

Om du är intresserad av att arbeta som valförrättare i Lunds kommun klicka på fliken Intresseanmälan.

Kontaktuppgifter:
Valsamordnare: Andreas Siverståhl Hjelm 046-359 35 57
E-post: valnamnden@lund.se